Na vlnách s koučem: Jaký je váš horizont?

Dokážete rozpoznat své silné stránky? Umíte s nimi pracovat tak, abyste s minimálním úsilím dosáhli excelence? Během Plavby za horizont vám kouč a kapitán Milan Pařil pomůže rozpoznat váš přirozený potenciál a plně ho využívat. Naučte se křižovat proti větru na lodi i v životě a nastavte svůj kurz tak, abyste snadno dosáhli svých cílů.

Můžeš definovat termín talent?
Je to činnost, která ti jde skvěle, snadno a s výborným výsledkem. Často ji vykonáváš s takovým nadšením, že si ani nevšimneš plynoucího času… Moderní magie říká, že cokoli, co umíme popsat, můžeme změnit. Tedy, jestliže dokážeme popsat svůj život, své silné stránky, můžeme rychle růst a posouvat se. Proto je dobré dát talentu definici. Jedna z nich říká, že je to soubor vrozených vzorců chování, myšlení a cítění člověka. Talent tedy není jen výjimečný hudební sluch nebo hokejový um, ale například schopnost komunikace, analytického myšlení či dotahování projektů.

Podle tvého popisu vládne tedy nějakým talentem každý...
Přesně tak. Talent je vrozené nadání, které si často ani neuvědomujeme. Lidé nás chválí a žasnou nad tím, že jsme zvládli něco, co je pro nás naprostou samozřejmostí. Jde nám to snadno, a tak tento svůj talent necháváme plynout a naše pozornost je soustředěna na to, co nám nejde. Odmalička jsme totiž zvyklí fungovat na principu zlepšování našich slabých stránek. Investujeme mnoho času a energie do oblastí, ve kterých nevynikáme a které jsou pro nás velmi náročné. Výsledkem je, že po vynaloženém úsilí dosáhneme maximálně průměru. A teď si představ, že vložíš stejné množství energie do něčeho, co tě baví a co ti jde snadno. V tomto případě můžeš dosáhnout excelence.

Jak metodika talentů, založená na pozitivní psychologii, vznikla?
Don Clifton vyvinul v organizaci Gallup test silných stránek zvaný StrengthsFinder, podle kterého dokážeme identifikovat vrozená nadání. Ten vznikl na základě průzkumu úspěšných lidí, kteří byli tázáni, jak dosáhli svého úspěchu – jak přemýšleli, jak se rozhodovali, jaké kroky volili… Na základě tohoto výzkumu sestavil Clifton škálu 34 talentových skupin. Následně pak proběhla validační studie na vzorku tisícovky dětí, kterým byl ve věku tří let sestaven talentový profil. Když tyto děti dosáhly šestadvaceti let, prošly testem StrengthsFinder, z jehož výsledků byla jednoznačně patrná silná korelace mezi talenty v dětství a v dospělosti. Základní talenty tedy zůstávají neměnné a jsou identifikovatelné už v raném dětství.

Co se stane, pokud nevyužijeme svůj přirozený potenciál?
Velmi často mohou mít nezvládnuté talenty negativní projev a někdy je považujeme i za slabou stránku. Pokud například někdo nemá kultivovaný talent Komunikace, projevuje se to neustálou záplavou slov a ironií. Dalším příkladem je talent Achiever. Lidé s výrazným talentem v této oblasti usilovně pracují a mají velkou výdrž. Jsou nejspokojenější, když mohou být produktivní a plně zaměstnaní. Pokud mají tuto svou silnou stránku nezvládnutou, mají problém se zastavit a neumějí odpočívat. Přirozený vůdce s talentem Command se může projevovat jako despota; Maximizer, který vyniká umem přetvářet dobré věci ve znamenité, se, v případě nezvládnutého talentu, může utopit v nepodstatných detailech a ohrozit tím celý projekt. Důležité je tedy své talenty rozpoznat a rozvíjet. V opačném případě můžeme působit nepříznivě nejen na své okolí, ale uškodit i sami sobě.

Říkal jsi, že existuje celkem 34 talentů. Není to málo, nebo naopak mnoho?
Každý člověk má zcela unikátní kombinaci talentů, neexistuje tedy stejný talentový profil pro dva lidi. Množství kombinací je přitom vyšší než počet obyvatel planety.

Kolik silných stránek má průměrný člověk?
Každý z nás má přibližně 10–12 silných stránek. Klíčem k úspěchu je investovat do jejich rozvoje. V oblastech, které nám nejdou, se můžeme vydat cestou spolupráce a spojit se s někým, pro koho daná činnost spadá do silných stránek. Případně využít nějaký nástroj, který naši slabou stránku kompenzuje (dobré plánování, aplikaci atp.). Já mám například silný talent Maximizer. Díky němu dokážu velmi snadno věci zlepšit a zefektivnit. Ovšem vypracovat následně přehlednou projektovou zprávu, mě stojí spoustu energie i času. Proto máme v týmu člověka, kterému dělá radost dávat věcem řád a vytvářet z informací přehledné grafy a tabulky. Geniální je, že se oba zabýváme činností, která nám jde přirozeně a výsledek je rychlý, efektivní a perfektní.

Mluvíš o vítězné strategii?
Přesně tak. Cílem vítězné strategie je, aby člověk mohl naplno využít své talenty a naučil se efektivně kompenzovat slabé stránky. K vytvoření ideálního týmu, kde každý zúročí svůj talent, tedy stačí rozložit projekt na jednotlivé činnosti a rozdělit úkoly tak, aby každý mohl dělat to, v čem vyniká. Přirozeným výsledkem bude nadšení k práci, motivace a efektivita. Nikdo nebude muset dlouhodobě vykonávat činnost, ve které je nešťastný a nevýkonný.

Jak se zvedá výkon zaměstnanců, když s nimi vedení firmy pracuje z hlediska talentů?
Podle výzkumu Gallup stoupne osobní produktivita průměrně o 7,8 % u jednotlivce a v týmu dokonce o 12,5 %. Zisk firmy se pak průměrně zvýší o 8,9 %. Jinými slovy, když je člověk přirozeně motivovaný a práce ho baví, těží z toho celá firma. Nejsilnějším zdrojem osobní motivace je zlepšení a osobní růst. V tu chvíli se dostaví radost, pocit štěstí a člověk se chce sám od sebe dále zlepšovat. Nastupuje osobní angažovanost, dlouhodobá efektivita a produktivita. V týmu se tento proces znásobí, díky synergii a doplnění slabých stránek jednotlivců.

Ty používáš v rámci zefektivnění firemní kultury také hodnoty. Jak toto téma souvisí s talenty?
Rozhodnutí zda vykrást či nevykrást banku je otázkou hodnot. To, jestli tě při tom chytí, je záležitost talentu. Právě hodnoty totiž ovlivňují naše rozhodování. Když dokážeme definovat, co je pro nás důležité, pochopíme na základě čeho se rozhodujeme. To platí pro jednotlivce i pro organizace. Hodnoty vedení se promítají do hodnot celé firmy.

Co je důležitější? Talent nebo hodnota?
Osobně je považuji za naprosto rovnocenné, nezastupitelné a zásadní. Hodnoty mají vliv na naše rozhodování a přístup k životu. Určují, zda jsme šťastní a spokojení, nebo zdeptaní a nešťastní. Talenty jsou naše schopnosti a přirozená motivace, je to náš vrozený potenciál. Pokud ho necháme nevyužitý, může zůstat nezvládnutý. Ve chvíli, kdy s ním budeme pracovat a rozvíjet ho, můžeme z něj začít těžit. Své vrozené nadání si můžeš představit jako dárek, který si neseš do života a záleží jen na tobě, jak s ním naložíš… Rozbalíš ho? Nebo zahodíš?

 

Milan Pařil

Profesionální konzultant a kouč se specializuje na firemní strategii a kulturu. V posledních patnácti letech působil v řadě nadnárodních společností, menších českých firmách a startupech, v neziskovém sektoru i veřejné správě. Ve společnostech podporuje rozvoj talent managementu, kultivaci přirozených silných stránek a jejich plné využití pro náplň dané role v organizaci. Napomáhá tak budovat efektivní firemní kulturu, kde každý dělá to, co ho baví, v čem vyniká, s větší mírou zodpovědnosti i samostatnosti. Ve své praxi využívá nástroje mentoringu, systemického koučinku a Strengths Psychology.

Scroll to top